Contacteer Us

We willen van je horen!

Contact Us

Hoe kunnen we je helpen?
Vul het formulier in en we nemen snel contact met je op!

Telefoon: 056 / 22 48 96
Email: info@madel.be
BTW: BE 0553.914.243
Adres: Hermelijnstraat 42 - 8510 Kortrijk
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Waar je bedrukking plaatsen?

Borst en rug

Standaard hanteren we voor grote bedrukkingen vooraan en op de rug een breedte van 28 cm, dit is eveneens de maximale breedte op dames en kinder kledij.
Bij heren en unisex kledij kunnen we op een maximale breedte van 38 cm drukken.

Linker- & rechterborst

Voor de linker- of rechter borst hanteren we een standaardbreedte van +/- 8 tot 10 cm.

Klein in de nek (zowel binnen als buitenkant)

Perfect om jouw textiel te voorzien van een custom etiket, of om aan subtiele branding te doen.

Mouw

Voor de mouw hanteren we een standaardbreedte van +/- 8 tot 10 cm.


Hoe uw bedrukking aanleveren? Hierbij enkele belangrijke tips ...


Bestandstypen om het logo aan te leveren:
- De film zelf
- Een scherpe zwart-wit tekening

Digitaal aanleveren via usb of mail:
- BIJ VOORKEUR in Adobe Illustrator .ai  of  .eps
- PDF document
- Photoshop: .psd (indien mogelijk in lagen) of jpeg (hoge resolutie)

Niet bruikbaar:  PNG bestanden, deze zijn internetbestanden van zeer lage kwaliteit, deze zijn niet bruikbaar voor druk

Als uw bedrijf of vereniging beschikt over papieren documenten met uw logo dan heeft uw drukker of het reclamebureau zeker en vast het juiste document ter beschikking.

Privacy Policy voor Madel

Op madel.be, bereikbaar via https://madel.be, is één van onze belangrijkste prioriteiten de privacy van onze bezoekers. Dit Privacybeleid document bevat soorten informatie die wordt verzameld en geregistreerd door madel.be en hoe we ze gebruiken.

Indien u bijkomende vragen heeft of meer informatie wenst over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op onze online activiteiten en geldt voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij delen en/of verzamelen in madel.be. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Toestemming

Door onze website te gebruiken stemt u in met ons Privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Informatie die we verzamelen

De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken, en de redenen waarom u wordt gevraagd deze te verstrekken, zullen u duidelijk worden gemaakt op het moment dat wij u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen wij aanvullende informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of de bijlagen die u ons stuurt, en alle andere informatie die u verkiest te verstrekken.

Hoe we jouw informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen op verschillende manieren, onder andere om:

  • Onze website aan te bieden, te beheren en te onderhoudenOnze website te verbeteren, te personaliseren en uit te breiden.
  • te begrijpen en te analyseren hoe u onze website gebruikt
  • Nieuwe producten, diensten, functies en functionaliteiten te ontwikkelen
  • Met u te communiceren, rechtstreeks of via een van onze partners, inclusief voor klantenservice, om u te voorzien van updates en andere informatie met betrekking tot de website, en voor marketing- en promotiedoeleinden.
  • U e-mails te sturen
  • Fraude op te sporen en te voorkomen

Log Files

madel.be maakt standaard gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren bezoekers wanneer zij websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en een deel van de analyses van de hostingdiensten. De informatie die door logbestanden wordt verzameld, omvat internet protocol (IP)-adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende/uitgaande pagina's en eventueel het aantal klikken. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de website en het verzamelen van demografische informatie.

Cookies en Web Beacons

Net als veel andere websites maakt madel.be gebruik van 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder bezoekersvoorkeuren en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype en/of andere informatie van de bezoekers.

Privacy Policies van derden

Het privacybeleid van madel is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Wij raden u daarom aan het respectieve Privacybeleid van deze advertentieservers van derden te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies over hoe de opt-out van bepaalde opties.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw individuele browseropties. Meer gedetailleerde informatie over cookiebeheer met specifieke webbrowsers vindt u op de respectievelijke websites van de browsers.

GDPR Data Protectie Rechten

Wij willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming.

Iedere gebruiker heeft recht op het volgende:Het recht op toegang - U heeft het recht om kopieën van uw persoonlijke gegevens op te vragen. Wij kunnen u voor deze dienst een kleine vergoeding in rekening brengen.

Het recht op rectificatie - U heeft het recht om te verzoeken dat wij informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de informatie aan te vullen die volgens u onvolledig is.

Het recht op wissen - U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht op beperking van de verwerking - U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking - U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht op gegevensportabiliteit - U hebt het recht om te verzoeken dat we de gegevens die we hebben verzameld overdragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden.

Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Welkom op de website van Madel
Goede afspraken maken goede vrienden.
Daarom loont het de tijd om onze verkoopsvoorwaarden te lezen.

1. Onze offerten en verkopen worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst. Wij achten deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de aankoper.

2. Al onze offerten zijn zonder verbintenis.

3. De leveringstermijnen worden alleen ter inlichting opgegeven en zijn niet bindend. In geval van vertraging, wordt er niet aan de aankoper het een of ander recht toegekend op gebied van vergoeding, straf of vernietiging.

4. De goederen worden bij vertrek goedgekeurd en aangenomen. Geen enkel retour zal worden aanvaard behoudens voorafgaande overeenkomst. Ieder gebrekkig erkend stuk zal vervangen worden. Maar onze verantwoordelijkheid wordt tot de eenvoudige ruil van het gebrekkig stuk beperkt. Geen enkele terugbetaling, schadevergoeding of schadeloosstelling kan ons geëist worden voor om het even welke reden.

5. De goederen reizen op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer zij franco verkocht worden.

6. Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen naargelang de leveringen, zelfs als deze laatsten gedeeltelijk zijn. Iedere reclamatie of betwisting nopens een factuur moet ons schriftelijk gesignaleerd worden binnen de drie dagen na de ontvangst van de factuurrekening.

7. Behoudens strijdige overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar, netto, zonder disconto, te Marke-Kortrijk.

8. In geval van niet-betaling op de vervaldag van een gedeeltelijke levering behouden wij ons het recht voor het saldo van de bestelling te vernietigen.

9. Ieder uitgestelde betaling brengt een intrest van 12% per jaar teweeg, vanaf de vervaldag, zonder dat één enkele aanmaning nodig is.

10. Wetboek : art. 1147-1152 :
Ingeval van ongegronde niet-betaling op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid of slechte wil, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd worden met 10%, onverminderd de intresten en kosten, ten titel van conventioneel strafbeding, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

11. In geval van betwisting of eventuele betwisting of eventuele geschillen is alleen de rechtbank van Kortrijk bevoegd. Wij zien van deze maatregel niet af wanneer wij een wissel op de aankoper trekken.

12. Alleen onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van strikte toepassing en zullen alleen in aanmerking worden genomen, niettegenstaande alle andere strijdige aanduidingen vermeld op documenten van de klant